Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa

Wszystkim Sołtysom składamy serdeczne życzenia oraz podziękowania za codzienną pracę na rzecz swojego sołectwa
i wysiłek wkładany w konsekwentne realizowanie potrzeb lokalnej społeczności.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków Sołtysa, wytrwałości oraz wiele ludzkiej serdeczności, życzliwości i zrozumienia.

Niech efekty Waszej pracy służą pokoleniom, a nieustający zapał i pozytywna energia pomogą w realizacji kolejnych zamierzeń.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

Skępe, 8 marca 2021 r.