zuchowo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu umożliwienie mieszkańcom Żuchowa oraz całego obszaru LGD dostępu do usług rekreacyjnych i kulturalnych poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie, który będzie służył wspieraniu turystyki, rekreacji i kultury na tym obszarze i przyczyniał się do wzrostu jego atrakcyjności.

Podddziałanie
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”.

Nazwa realizowanej operacji: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie

Lokalizacja: miejscowość Żuchowo, sołectwo Żuchowo.

Okres realizacji: marzec 2018 r. –październik 2018 r.

Zakres rzeczowy:

  1. Roboty ogólnobudowlane w zakresie Fundamentów, robót rozbiórkowych i adaptacyjnych, ścian i ścianek działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, podłoża i posadzek, tynków wewnętrznych, okładzin ścian, sufitów podwieszanych, malowania, elewacji zewnętrznej, podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów wejściowych oraz dachu w zakresie konstrukcji i pokrycia,
  2. Roboty sanitarne w zakresie instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacyjnej,
  3. Roboty elektryczne w zakresie instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej,
  4. Wyposażenie obiektu w telewizor, garnki, patelnię, stół do tenisa stołowego wraz z osprzętem oraz stół piłkarski.

Ogółem koszt operacji: 398.459,67 zł.

Wartość dofinansowania projektu: 253.539,00 zł.