FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie nr 170305C, km 0+160,99 do km 0+308

Lokalizacja: miejscowość Józefkowo, Miasto i Gmina Skępe.

Okres realizacji: 13.07.2020 r.  – 31.07.2020 r.

Zakres rzeczowy:

  1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe
  2. Roboty ziemne i rozbiórkowe
  3. Elementy dróg i ulic
  4. Nawierzchnia jezdni
  5. Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej
  6. Nawierzchnia peronów z kostki brukowej
  7. Pobocza
  8. Roboty wykończeniowe i inne
  9. Regulacje i roboty zabezpieczające
  10. Nadzór inwestorski

Ogółem koszt operacji: 123 669,88 zł.

Wartość dofinansowania projektu: 74 201,00 zł.