Miasto i Gmina Skępe w okresie od 14.05.2015r. do 31.10.2015r. realizuje projekt

„POSTAW NA PRZEDSZKOLAKA!”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu oddziały przedszkolne funkcjonujące przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, Szkole Podstawowej w Czermnie oraz Szkole Podstawowej w Czermnie zostaną doposażone w następujące elementy i wyposażenie:

 1. Elementy wyposażenia placu zabaw (Łąkie, Czermno, Wólka);
 2. Elementy wyposażenia łazienek;
 3. Sprzęt komputerowy;
 4. Sprzęt multimedialny;
 5. Sprzęt RTV i audiowizualny;
 6. Sprzęt AGD;
 7. Sprzęt poligraficzny
 8. Zabawki
 9. Pomoce dydaktyczne;
 10. Artykuły plastyczne;
 11. Meble;
 12. Rolety okienne;
 13. Apteczki pierwszej pomocy.

Celem projektu jest poprawa warunków pracy i nauczania w oddziałach przedszkolnych i zwiększenie możliwości przyjmowania do oddziałów przedszkolnych większej ilości dzieci.