Jan Kościelecki

Jan Kościelecki herbu Ogończyk był drugim synem Mikołaja, wojewody brzeskiego. Dziedziczył Skępe. Pisał się Jan Kościelecki ze Skępego. Był kasztelanem kruszwickim, potem kasztelanem i starostą dobrzyńskim oraz wojewodą inowrocławskim. Zmarł po 1490 roku.