logo suw

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich Miasta i Gminy Skępe (miejscowości Wólka, Likiec, Szczekarzewo, Łąkie, Franciszkowo, Sarnowo, Radziochy, Lubówiec, Narutowo, Jarczewo, Kierz) dostępu do lepszej jakości usług uzdatniania i dostawy wody.

Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem bądź rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Nazwa realizowanej operacji: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wólce

Lokalizacja: miejscowość Wólka, sołectwo Wólka, Miasto i Gmina Skępe.

Okres realizacji: marzec 2018 r. –wrzesień 2018 r.

Zakres rzeczowy:

 • Wykonanie fundamentu pod zbiorniki retencyjne;
 • Wykonanie odstojnika wód popłucznych;
 • Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody;
 • Wykonanie ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu;
 • Wykonanie robót instalacyjnych stacji;
 • Wykonanie rurociągów zewnętrznych;
 • Wykonanie zbiorników retencyjnych;
 • Prace budowlane przy studni głębinowej nr 2;
 • Wykonanie układów sterowania;
 • Wykonanie instalacji elektrycznej;
 • Wykonanie instalacji oświetlenia elektrycznego;
 • Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz przygotowanie instrukcji.

Ogółem koszt operacji: 2.331.588,70 zł.

Wartość dofinansowania projektu: 979.901,00 zł.