Marzec to otwarcie rejestracji i szczepień przeciwko COVID-19 dla kolejnych grup z etapu I Narodowego Programu Szczepień.

Ważne daty w miesiącu marcu to:

  • 7 marca – zakończenie szczepień nauczycieli;
  • 8 marca – rozpoczęcie dodatkowych szczepień z grupy 0;
  • 10 marca – otwarcie rejestracji dla pacjentów chorych przewlekle;
  • 15 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów chorych przewlekle;
  • 22 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów w wieku 69 lat;
  • 29 marca – rozpoczęcie szczepień służb mundurowych.

Rejestracja osób w wieku od 65 – 69 lat

11 marca uruchomiona zostanie rejestracja na szczepienia dla osób z wieku od 65 do 69 lat.

Rejestracja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem. Ponieważ uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są ponad 3 miliony osób, wprowadzony zostanie harmonogram rejestracji w celu uporządkowania i ułatwienia całego procesu.

DATA    GRUPA

11.03 - 13.03 - rocznik 1952

18.03 - 20.03 - rocznik 1952 - 1954

22.03 - 24.03 - rocznik 1952 - 1956

25.03 - 27.03 - grupa 70+

Uwaga! Dajemy pierwszeństwo w rejestracji osobom najstarszym, ale to nie znaczy, że jeśli miną podane terminy, seniorzy z danej grupy wiekowej nie będą mogli zapisać się później.

Od 15 marca 2021 roku rozpoczyna się szczepienie pacjentów chorych przewlekle. Do ww. szczepienia uprawnieni są na mocy rozporządzenia Rady Ministrów pacjenci, którzy są:

  • dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
  • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 roku prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią lub
  • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej lub
  • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne

Pacjenci dializowani: rozpoczęcie szczepień od 16.03, szczepienia zostaną zrealizowane w stacjach dializ. E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich dializowanych pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc.

Pacjenci chorzy onkologicznie oraz po transplantacji leczeni immunosupresyjnie (osoby dorosłe urodzone po 1951 r.): E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc.

Pacjenci onkologiczni hospitalizowani zostaną zaszczepieni w swoich szpitalach.

Pacjenci w tej grupie, którzy są unieruchomieni i wymagają szczepienia w warunkach domowych będą mogli zostać zgłoszeni przez lekarzy prowadzących/lekarzy POZ do wyjazdowych punktów szczepień lub mobilnych zespołów szczepień.

Pozostali pacjenci tej grupy będą mogli zgłaszać się sami do populacyjnych punktów szczepień.

Pacjenci poddani mechanicznej wentylacji płuc otrzymają automatyczne skierowanie wystawione przez CeZ. W przypadku pacjentów niemobilnych zostanie wystawione zgłoszenie za pośrednictwem POZ do wyjazdowego punktu szczepień lub mobilnego zespołu w populacyjnym punkcie szczepień. W przypadku pacjentów mobilnych pacjenci zostaną objęci szczepieniami przez populacyjne punkty szczepień (włączając szpitale populacyjno-węzłowe i szpitale tymczasowe). E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc – szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce). Brak przeciwwskazań innych niż wymienione w ankiecie będą dawały możliwość realizacji szczepienia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/