18.02.2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski gościł Ministra i Posła na Sejm RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau. Podczas spotkania rozmawiano na temat budowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, odwiedzono nowo wyremontowany budynek Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami” oraz czekający na remont budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiosce. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Radny Rady Miejskiej w Skępem Marcin Mierzejewski i Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami” Małgorzata Wioletta Grzywińska.
Zdjęcie przedstawia gości w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem od lewej: Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego oraz Ministra i Posła na Sejm RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Zdjęcie przedstawia gości w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem od lewej: Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego oraz Ministra i Posła na Sejm RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Burmistrz trzyma w dłoniach projekt Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.
Zdjęcie przedstawia gości przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiosce od lewej: Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau, Radnego Rady Miejskiej w Skępem Marcina Mierzejewskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego oraz Ministra i Posła na Sejm RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Zdjęcie przedstawia gości przed budynkiem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiosce od lewej: Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau, Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego, Radnego Rady Miejskiej w Skępem Marcina Mierzejewskiego oraz Ministra i Posła na Sejm RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego
Zdjęcie przedstawia Ministra i Posła na Sejm RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Dyrektora Małgorzatę Wiolettę Grzywińską w Przedszkolu Publicznym w Wiosce „Przedszkolu pod lipami”
Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w Przedszkolu Publicznym w Wiosce „Przedszkolu pod lipami”.
Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w Przedszkolu Publicznym w Wiosce „Przedszkolu pod lipami”.
Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w Przedszkolu Publicznym w Wiosce „Przedszkolu pod lipami”.