Budynki wielorodzinne Spółdzielni Mieszkaniowej w WiosceW intrenecie w dniu 3 lutego bieżącego roku ukazał się artykuł autorstwa Pani Małgorzaty Chojnickiej traktujący o rządowej pomoc dla gmin popegeerowskich.

Poniżej przestawiamy fragmenty artykułu dotyczące ogólnych zasad funkcjonowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zamierzeń Miasta i Gminy Skępe w tym zakresie.

„Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich jest hitem. Gminy chcące uzyskać rządową pomoc dla tzw. gmin popegeerowskich muszą się spieszyć. Jeszcze można składać wnioski, ale czas szybko ucieka. W ramach rządowego wsparcia dla miejscowości popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych można uzyskać nawet kilkumilionowe wsparcie. Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich wzbudza ogromne zainteresowanie. Wysokość pomocy rządowej w skali całego kraju wyniesie 250 mln zł. Gminy mogą składać wnioski o sfinansowanie bądź dofinansowanie inwestycji w miejscowościach, w których istniały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Każda z gmin może złożyć maksymalnie trzy wnioski i zazwyczaj tyle składają. Potrzeby w tych miejscowościach są bardzo duże, do czego przyczyniły się lata zaniedbań.

Co oferuje program wsparcia gmin popegeerowskich? Samorządy postawiły przede wszystkim na budowę dróg i sieci wodno – kanalizacyjnych. Zresztą wachlarz inwestycji, które można zrealizować tym programie wsparcia gmin popegeerowskich jest bardzo szeroki. W grę wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, wodociągów, dróg, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy centrów wsi, które staną się miejscem integracji mieszkańców. Może to być nawet budowa remiz strażackich czy obiektów sportowych.

Ponadto z tych środków będzie można sfinansować lub dofinansować modernizację składników mienia, które pochodzi z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Do kiedy można składać wnioski. Jeszcze tylko do 12 lutego 2021 r. gminy mogą składać wnioski w ramach rządowego wsparcia dla miejscowości popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość pomocy rządowej w skali całego kraju wyniesie 250 mln zł.

Wysokość wsparcia. Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych może wynieść od 50 tys. zł do 5 mln zł. Zainteresowanie ze strony gmin jest ogromne.

Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich. W gminie Skępe w województwie kujawsko – pomorskim działało duże Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wiosce, które przejęło majątek ziemski Zielińskich – rodziny bardzo zasłużonej nie tylko dla ziemi dobrzyńskiej. Po XIX – wiecznym dworku została jedynie oficyna, w której mieści się przedszkole samorządowe, oraz zabytkowy park. Władze samorządowe chciałyby, by stał się on miejscem rekreacyjno – wypoczynkowym. Jeden z wniosków, składanych w ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich, będzie dotyczył budowy drogi dojazdowej do tego parku, która ma stać się punktem wyjścia do dalszych działań.

– Wioska jest miejscowością typowo popegeerowską i zależy mi na tym, aby jej mieszkańcy mogli skorzystać z tej pomocy – stwierdza Piotr Wojciechowski, burmistrz miasta i gminy Skępe. – Przygotowaliśmy projekt budowy dróg wewnętrznych na osiedlu, gdzie mieszkają w dużej mierze rodziny byłych pracowników PGRu. Zaplanowaliśmy tam również chodniki. Ponadto chcemy także zmodernizować, rozbudować i doposażyć świetlicę wiejską. Lokalna społeczność, która jest bardzo aktywna, bardzo jej potrzebuje. W sumie złożymy trzy wnioski. (…)

Wnioski rekomendować będą wojewodowie. Po pierwsze, wnioski złożone przez samorządy będą opiniowane przez właściwą jednostkę terytorialną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tu chodzi głównie o potwierdzenie, czy w danej miejscowości funkcjonował PGR. Po drugie, z taką opinią KOWR odsyła wniosek do gminy, a ona przesyła go już bezpośrednio do wojewody. Po trzecie, rekomendowane przez wojewodę wnioski są oceniane Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, powołaną przez Prezesa Rady Ministrów. Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich – podsumowanie

Większość samorządów gminnych stara się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do pozyskania środków zewnętrznych. Ogólnie mówiąc, bez takiej pomocy nie są w stanie realizować dużych inwestycji. Tegoroczne budżety skonstruowały bardzo oszczędnie, ograniczając zadania inwestycyjne do tych najbardziej koniecznych. Teraz mają kolejną szansę na otrzymanie pomocy rządowej. Wbrew pozorom rządowy program wsparcia gmin popegeerowskich daje duże możliwości. Wprawdzie są gminy, gdzie PGRów nie było, ale są one w mniejszości.

W tym programie rządowym samorządy postawiły na poprawę infrastruktury w miejscowościach popegeerowskich. W rzeczywistości głównie chodzi o kanalizację sanitarną i drogi. Gminy w tej chwili praktycznie kończą prace nad wnioskami, a później przyjdzie im tylko czekać na rozstrzygnięcie.

Na zakończenie, rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich to znakomity krok, by pomóc słabszym. (…)”

Autorem wszystkich zdjęć zamieszczonych w artykule jest Pani Małgorzata Chojnicka, zaś zainteresowanych artykułem zapraszamy na witrynę internetową Agrofaktu.  

Budynki wielorodzinne Spółdzielni Mieszkaniowej w Wiosce.

Zabytkowy drzewostan parku w Wiosce

Brama wjazdowa do parku w Wiosce